Projektová činnost ve výstavbě

 • studie a návrhy staveb
 • objekty občanské vybavenosti (parkovací domy, obchodní střediska, stadiony, školy, rozhledny, …)
 • průmyslové stavby (kotelny, sklárny, technologické konstrukce, …)
 • halové objekty, vč. jeřábových drah (jedinečné haly dle požadavku zákazníka s případnými vestavbami či přístavbami)
 • rekonstrukce staveb
 • mostní objekty a lávky pro pěší i cyklisty

Statika a výpočty

 • statické výpočty
 • dynamické výpočty
 • seismické výpočty
 • výpočty požární odolnosti
 • posudky přípojů

Konstruktérská činnost

 • výrobní a montážní dokumentace ocelových konstrukcí
 • výrobní a montážní dokumentace opláštění, včetně klempířských výrobků

Realizace

 • dodávka a montáž staveb podle námi zpracovaných projektů

Inženýrská činnost

 • autorský a technický dozor (více naleznete zde)
 • inženýrská činnost pro územní a stavební řízení